CR機動警察パトレイバー
[三洋]
店舗導入開始日:2014-12-15
 基本ゲーム性
1.基本スペック
2.大当たり振り分け
 詳細データ
3.トータル確率
4.ボーダーライン

ご利用案内お問い合わせ
特定商取引法に基づく表記

(C)1989 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA
(C)HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA
(C)BANDAI NAMCO Games Inc.